iSEKK Bergen

Isekk og andre avfallbehandlingssystemer basert på sekk har fått gode responser.

Les reportasjen her!
http://www.dinside.no/927821/sekk-eller-container

Sekkene får du kjøpt hos oss!

Standard iSEKK
Tralle iSEKK

Standard iSEKK

Denne sekken tar 0,8 m3 eller 1,3 tonn. Den kan fylles med betongrester, murstein, gipsrester, badeinventar, eller hva som helst!

Tralle iSEKK

Denne sekken tar ca. 160 liter eller 1 tonn, og er laget for å kunne transporteres på sekketralle. Sett sekken på tralla ved rivningsobjektet, fyll sekkene, og trill dem til stedet der de kan plukkes opp av kranbilen. Spesielt egnet for tunge løsmasser.
Stor iSEKK

Stor iSEKK

Denne sekken tar 2200 liter, er 2,2 meter lang 1 m. bred, 1 m. høy, og tar 1 tonn. Dette er en fleksibel sekk for treverk, gips, dører og det meste, men er ikke egnet for tungmasse.
Kontakt Bygg og Boligfornying
Webdesign og e-handelsløsning er levert av Argo Internett AS ©