Ny isolasjonsklasse!

Markedets mest isolerende cm

 

Ny og mer effektiv isolasjon, med 10 prosent bedre isolasjonsevne.

Prinsippet er enkelt; Dess bedre isolert boligen er, dess lavere fyringsutgifter, bedre bokomfort - og høyere salgsverdi får du på boligen.

Da gjelder det å bruke det beste. Glava Extrem 33 er en helt ny standard - utviklet nettopp for de som vil ha markedets mest isolerende centimeter.

Enten du skal bygge nytt, tilleggsisolere eller rehabilitere, bør du vurdere nye Extrem 33 fra Glava.

Produktoversikt

Glassullplate hvor en ønsker best mulig isolasjonsevne eller ønsker å minimalisere isolasjonstykkelsen. Brukes til isolering av klima-konstruksjoner (yttervegger og tak).

Produktene finnes i ulike bredder:
560 mm til 48 mm trevirke
570 mm til 36 mm trevirke

600 mm til steg i I-profil og stålstender

600 mm utskåret for I-profil50 x 560 x 1200 mm 
75 x 560 x 1200 mm
100 x 560 x 1200 mm
150 x 570 x 1200 mm
175 x 570 x 1200 mm
200 x 560 x 1200 mm

 

100 x 600 x 1200 mm
150 x 600 x 1200 mm

150 x 600 x 1200 mmSlankere kontruksjoner

Bygger du hus i dag, krever forskriftene at du har et 25 cm tykt isolasjonslag i veggene. Med Extrem 33 kan du ta det nye kravet direkte med 20 cm. For å klare minstekravet etter de nye forskriftene klarer du deg med 17,5 cm.

Aktuelle konstruksjoner

- Vindsperre: 12 mm trefiberplate
- 36 x 148  +  48 x 48 mm stenderverk / lekter
- 150 + 50 mm Extrem 33
- 13 mm gipsplate

U-verdi:  0,18 W/m 2

Beregningen forutsetter svakt ventilert kledning, dvs inntill 15 mm reel lufteåpning. Klemlist, musebånd o.l. sperrer mye av luftingen. 

- Vindsperre: 12 mm trefiberplate
- 36 x 198 mm stenderverk / lekter
- 200 mm Extrem 33
- 13 mm gipsplate

U-verdi:  0,18 W/m 2

- Vempro vindsperre (Ny vindsperre fra Glava tettesystem)
- 200 mm I-profil
- 50 + 100 + 50 mm Extrem 33
- 13 mm gipsplate


U-verdi:  0,18 W/m
2 K   

 


- Vempro Vindsperre (Ny vindsperre fra Glava tettesystem)
- ISO3 fra Moelven
- 200 mm Extrem 33
- 13 mm gipsplate


U-verdi:  0,18 W/m
2 K

 

- Vempro vindsperre (Ny vindsperre fra Glava tettesystem)
- 36 x 173 stenderverk
- 175 mm Extrem 33
- 13 mm gipsplate

U-verdi:  0,22 W/m 2 K  

 

 

Kontakt Bygg og Boligfornying
Webdesign og e-handelsløsning er levert av Argo Internett AS ©